Preken

In deze rubriek vindt je de liturgie en livestream van de komende zondag. Verder de samenvatting en geluidsopnames van preken die de afgelopen zondagen zijn gehouden in onze gemeente. Ook kun je de diensten nog nakijken via de links naar de livestreams.

Zondag 21 februariging Bert Middelwijk voor. Hij ging in op de menswording van Jezus en wat dat voor ons betekent. Hij nam als uitgangspunt wat er in Hebreeën 2 staat, de verzen 17- 18. 17Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. 18Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. Jezus is mens geworden. Wat betekent dat voor ons?

Lees meer

Zondag 14 februari ging Joke Wisseborn voor. Zij had als thema:'Knielen, knielen, knielen...'  naar aanleiding van 2 Koningen 5: 9-16. Dat is de geschiedenis van Naäman. Hij was de tweede man van Syrië. Hij was rijk, trots en melaats. Maar kennelijk was hij ook toegankelijk. Want hij luisterde naar wat een dienstmeisje en zijn bedienden hem zeiden en adviseerden. Dat brengt hem bij de profeet Elisa in Israël.

Lees meer

Zondag 7 februari ging Ruben voor. Hij had het over het doel van je leven en het plan van God voor ons leven. Zijn dat twee dezelfde dingen? Ruben’s ouders zijn de hele wereld over geweest maar vestigden zich uiteindelijk weer in Nederland. Ruben vroeg toen eens aan zijn ouders wat Gods plan/doel met hun leven was. Na enig nadenken zei zijn moeder toen:

Lees meer

Zondag 31 januari sprak Hans Somhorst. Het thema van zijn preek was: Onderweg met Jezus. Hans vertelde dat dit een begin is van een serie preken over de evangeliën. En dan in het bijzonder over het eerste hoofdstuk daarvan. En dan weer vooral over de eerste verzen van dat hoofdstuk. Hij vergeleek deze serie met een aantal wandelingen. En elk evangelie is te typeren als een bepaald soort wandeling.

Lees meer

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  info@christengemeentejoshua.nl

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

12 april 2021

  • maandag 12 april 2021 - Matteus 7:13-14
    Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. -- Matteus 7:13-14