Preken

In deze rubriek vindt je de liturgie en livestream van de komende zondag. Verder de samenvatting en geluidsopnames van preken die de afgelopen zondagen zijn gehouden in onze gemeente. Ook kun je de diensten nog nakijken via de links naar de livestreams.

Zondag 29 augustus ging Margo voor. Het was de dag van het afscheid nemen van het oudstenteam en de inzegening van een nieuw leiderschapsteam. Zij hield een korte preek met als thema: van bontjas naar kampvuur. En ze riep op om met z’n allen een fikkie te gaan steken! Waarom? Beluister hier het antwoord in haar preek. Deze powerpointpresentatie had ze erbij.

Lees meer

Zondag 22 augustus ging Elzo voor. Het thema van zijn preek was: “strijd en overwinning”. Wij willen helemaal geen strijd. We hebben liever een rustig en comfortabel leventje. Maar de bijbel maakt ons duidelijk dat we als christenen nou eenmaal bij een strijd zijn betrokken. Niet een strijd tegen mensen maar een strijd tegen kwade machten die zetelen in de hemelsferen en de lucht. Elzo nam ons met een aantal bijbelteksten uit Efeziërs, Daniël, Job en Jesaja (zie de powerpointpresentatie) mee op de ontdekkingsreis die hij maakte. Hij kwam daarbij tot verrassend nieuwe inzichten die hij graag met ons deelde.

Lees meer

Zondag 15 augustus ging Joke Wisseborn voor. Zij sprak over doofheid. Naar aanleiding van de indrukwekkende genezing van een dove man die ook slecht sprak. Het staat beschreven in Marcus 7: 31-37. Er zijn opvallende zaken aan deze genezing. Allereerst vraagt niet de man zelf maar andere mensen om zijn genezing. Ze willen dat Jezus hem de handen oplegt en hem zo geneest. Maar Jezus doet iets heel anders.

Lees meer

Zondag 17 januari sprak Dato Steenhuis over “Vluchten kan niet meer … of toch wel?” Op deze zondag was het de eerste keer dat we een dienst hielden zonder bezoekers. De dienst is opgenomen en via de livestream kon iedereen hem meebeleven. Het was ontzettend jammer dat we de dienst niet voor een volle zaal hebben kunnen houden. De preek was zo bemoedigend en uitdagend. Zo diepgaand en tegelijk van een wondere tederheid en eenvoud. Dato zei nog: ik hoop dat je het pakken kunt. Kun jij het pakken?

Lees meer

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  info@christengemeentejoshua.nl

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

25 september 2021

  • zaterdag 25 september 2021 - Johannes 1:14
    Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. -- Johannes 1:14