Skip to main content

Preken

In deze rubriek vindt je de aankondiging voor de spreker en zangleider van komende zondag. Verder de geluidsopnames van preken die de afgelopen 7 zondagen zijn gehouden in onze gemeente. 

Vrijdag 29 maart is het Goede Vrijdag. We houden dan een dienst die om 19.00 uur begint en gehouden wordt in het Harmoniegebouw; Uitterhoevestraat 7. Je bent van harte welkom. In deze dienst staan we stil bij het sterven van Jezus aan het kruis. We vieren het Heilig Avondmaal tijdens deze dienst.

Zondag 24 maart was het Palmpasen. Margo ging voor in de dienst. Ze nam ons mee naar de avond vlak voor Jezus gevangenneming en kruisiging. Na de laatste maaltijd die Jezus met zijn discipelen had, deelt Hij de laatste momenten met hen. En zoals dat vaker gaat bij mensen die de dood voelen naderen worden dat intieme momenten. Jezus bidt voor hen. Margo loopt dat gebed met ons door zoals het in Johannes 17 staat. Het mondt uit in de eenheid die we in Jezus hebben met elkaar en met God de Vader. Beluister haar preek.

Zondag 17 maart ging Wilna voor in de dienst. Zij had als thema "Navolging". Daarbij ging het natuurlijk om de navolging van Jezus. Hoe kunnen we dat doen? Als tekst las ze Matteüs 10: 1-14 en 16. Daar gaat het over de uitzending van de twaalf discipelen. De discipelen voelen zich nog helemaal niet klaar voor deze opdracht. Toch stuurt Jezus hen. Ze mogen gaan zoals ze zijn. Wel geeft Hij hen nauwkeurig aanwijzingen wat ze wel en niet moeten doen. En voor de rest is het vertrouwen op Hem. Hier vind je de tekst en de aandachtspunten die zij gebruikte. Beluister haar preek.

Zondag 10 maart ging Dick voor in de dienst. Het thema van zijn preek was: "word wakker, word Wachter". Aan de hand van Jesaja 62: 1-2 en 6-7 had hij het over de opdracht om Wachter te worden. Aan de hand van de drie punten Wat is een wachter? Wat doet een wachter en Waarom zouden wij Wachter moeten worden? legde hij de oproep bij ons neer om waakzaam te zijn en Wachter te worden voor jezelf, je omgeving en voor Israël en Jeruzalem. Hier vind je de teksten die hij gebruikte. Beluister hier zijn preek.