Skip to main content

Preken

In deze rubriek vindt je de aankondiging voor de spreker en zangleider van komende zondag. Verder de geluidsopnames van preken die de afgelopen 7 zondagen zijn gehouden in onze gemeente. 

Zondag 3 maart gaat Elzo voor. Kyra heeft de zangleiding. Je bent van harte welkom in deze dienst die om 10.00 uur begint in het Harmoniegebouw aan de Uitterhoevestraat 7.

Zondag 25 februari ging Bert Middelwijk voor. Hij gebruikte als thema: "Bewegen in de Geest ..." Vanuit enkele teksten uit de brieven van Paulus aan de Galaten, de Romeinen en de Efeziërs, liet hij zien wat dat betekent voor de invdividuele christen en de gemeente als geheel. De gemeente moet "Jezus bewust" worden. In iedere christen moet Jezus te zien zijn. Maar er liggen krachten op de loer die dit tegen werken. Hij gaf daar een aantal persoonlijke ervaringen van mee. Beluister hier zijn preek. 

Zondag 18 februari ging Guido voor tijdens de dienst. Hij had als thema: "een oprecht geloof". Wat is er voor nodig om een oprecht geloof te hebben? Als bijbeltekst gebruikte hij Matteüs 7: 13-27. Het slotgedeelte uit de bergrede van Jezus. Maar hij verwees op verschillende momenten in zijn preek ook naar andere bijbelteksten. (Volgt z.s.m.) Guido maakte duidelijk dat God kennen niet genoeg is. Dat het doen van wonderen, uitdrijven van demonen niet bepalend is. Noodzakelijk is een oprecht geloof in Jezus. Jezus wil een intieme relatie met jou. Dat is nodig en mondt uit in vruchten van de Geest. Beluister hier zijn preek. 

Zondag 11 februari ging Joke Wisseborn voor. Zij begon met een intro waarin het carnavalsliedje van Beppie Kraft "In d'n hiemel" te horen is. Daarmee wilde ze de tegenstelling aangeven tussen carnaval en de aanbidding die wij net ervaren hadden in de liederen en het gebed. Daar zou ook de preek over gaan: drie aankondigingen van het lijden van Jezus. De eerste uit Mattheüs 16: 21-28. De tweede uit Mattheüs 17: 23 en de derde uit Lucas18: 31-34. De uiteindelijke vraag is: wat doe jij met het lijden van Jezus? Ze eindigde met de tekst van lied 867 uit Opwekking: In geloof spreek ik de naam van Jezus over ieder hart en elk verstand ... . Beluister hier haar preek.