Preken

In deze rubriek vindt je de liturgie en livestream van de komende zondag. Verder de samenvatting en geluidsopnames van preken die de afgelopen zondagen zijn gehouden in onze gemeente. Ook kun je de diensten nog nakijken via de links naar de livestreams.

Zondag 13 juni hoopt Bert Middelwijk voor te gaan. Harm heeft de zangleiding en stelt de liturgie samen.

Deze dienst kun je op twee manieren meebeleven:

In het Harmoniegebouw. Je kunt deze dienst bijwonen in het Harmoniegebouw. We staan ongeveer 30 personen toe. Je hoeft je daarvoor niet aan te melden. Wel blijven de basiscoronaregels van kracht. Houd je daar alsjeblieft aan.

Thuis met behulp van de livestream. Link voor livestream Deze is ongeveer tien minuten voor de dienst begint actief. Tot die tijd leidt de link naar de dienst van 6 juni. Mocht het niet direct lukken, ververs je pagina na een paar minuten nog eens en probeer het opnieuw.Wij wensen iedereen een gezegende dienst toe.

Liturgie
Welkom en mededelingen
Gebed om zegen voor de dienst
Opwekking 603: Ruil je rouwkleed in voor een lofgewaad
Opwekking 138: Kom maar wees blij en verheugd!
Kinderlied Dank U wel!
Bidden voor de kinderen
Opwekking 715: Wat hou ik van Uw huis (psalm 84)
Opwekking 765: Uw vrede vult dit huis
Gebed
Opwekking 754: Heilige Geest van God
Preek Bert Middelwijk
Opwekking 579: Dank U, dank U voor Uw kostbare bloed
Gebed/zegen
Slotlied opwekking 553: Laat het feest zijn in de huizen

Voor de kinderen en hun ouders een link naar De Henkie Show. In deze laatste video van een vijfdelige serie over het christelijke Pinksterfeest legt Matthijs Vlaardingerbroek van de Henkie Show samen met zijn poppen uit, dat we Gods kinderen zijn geworden. Deze zondag is het thema dus: Wij zijn Gods kinderen

Zondag 6 juni ging Elzo voor. Het thema van zijn preek was “Love, love, love.” Dit doet natuurlijk denken aan het liedje “All you need is love” van de Beatles uit 1967. Daarmee wordt overigens een andere liefde bedoeld dan waar Elzo het over wilde hebben. Hij haalde uit een visiedocument uit 2018 een passage aan. Daar staat wat voor gemeente we willen zijn. Een gemeente als gezin van broers en zussen, waar een plek is voor iedereen. Ieder met zijn eigen karakter. Een gemeente waar, ook bij verschillen, de liefde de boventoon voert in de omgang met elkaar.

Lees meer

Zondag 30 mei ging Ruben In de doopdienst. Hij sprak over de betekenis van de doop. Maar de doop is niet het begin. Het geloof is het begin. Het geloof in Jezus. En dan nog is het de vraag wat je dan van Jezus gelooft. Dat Hij bestaan heeft? Dat Hij een boeiend spreker was of een groot profeet? Het gaat erom dat je Hem ziet wie Hij werkelijk is. Gods Zoon. Niet alleen een gewoon mens maar ook God zelf in mensengedaante. Dat is cruciaal. Vertrouw op Hem.

Lees meer

Zondag 23 mei, Pinksteren, ging Geert van der Zeeuw voor. Natuurlijk had hij het over de Heilige Geest. Maar niet vanuit de bekende tekst uit Handelingen 2. Geert nam als uitgangspunt Johannes 14: 21-27. Het thema was “Vrede van God.” Het lichaam van Christus bevindt zich over de hele wereld. Jezus gemeente is dus wereldwijd maar géén wereldwijde organisatie. Het is de Heer zelf die de verbinding maakt door zijn Heilige Geest. In de tekst gaat het over twee dingen; geloof en liefhebben. Beide zijn nodig.

Lees meer

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  info@christengemeentejoshua.nl

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

12 juni 2021

  • zaterdag 12 juni 2021 - Titus 2:11-13
    Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. -- Titus 2:11-13