Preken

In deze rubriek kun je de samenvatting vinden van preken die de afgelopen tijd zijn gehouden in onze gemeente. Ook kun je deze preken beluisteren.

Zondag 16 juni sprak Wilna met ons over 'God liefhebben in geest en in waarheid…. en je naaste als jezelf'
In het Joodse denken staan denken en doen gelijk.

Lees meer

Zondag 9 juni sprak Bert Middelwijk over Pinksteren. Hij las Handelingen 2: 1-4 uit de Willibrordvertaling (klik hier voor de bijbehorende teksten.) Daar lezen we hoe de Heilige Geest uitgestort wordt op de discipelen en de mannen en vrouwen die bij hen waren. Jezus heeft de Heilige Geest al vóór zijn lijden en sterven beloofd. Als trooster. Je kunt hem beschouwen als coach, als vriend. Ook na zijn opstanding spreekt Jezus over de Geest die komt. En die zal zorgen dat ze getuigen zijn,

Lees meer

Zondag 2 juni was het Wezenzondag. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Dick wilde ons deze dag meenemen naar het oude testament en spreken over de Heerlijkheid des Heren. Andere vertaling zegt Majesteit des Heren. Bij de Heerlijkheid des Heren moet je denken aan de manifestatie van de Heerlijkheid des Heren, of datgene waarmee God zich vertoond. Dat kan een wolk zijn, of vuur o.i.d. De heerlijkheid van God zelf kan geen mens zien.

Lees meer

Zondag 26 mei sprak Elzo Edens over Petrus. De teksten die hij las komen uit de “Bijbel in gewone taal” van het Nederlands Bijbelgenootschap. Eerst vroeg hij welke karaktertrekken Petrus had vóór Jezus hemelvaart. Genoemd werden “impulsief, passie, onstuimig, spontaan en emotioneel”. Elzo wees ons erop dat Jezus tegen Petrus in Matteüs 16: 23 zei: “Achteruit, jij Satan!”. Het zal je maar gezegd worden. Maar in Matteüs 14: 28 lezen we dat Petrus bereid is naar Jezus toe te gaan als Jezus over het water loopt.

Lees meer
  • 1
  • 2

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  info@christengemeentejoshua.nl

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

25 juni 2019

  • dinsdag 25 juni 2019 - 1 Petrus 5:10-11
    Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen. -- 1 Petrus 5:10-11