Wat willen we

Joshua is een van de Hebreeuwse namen van Jezus Christus. De naam betekent ‘redding’ of ‘de Here redt’. Christengemeente Joshua draagt deze naam. Als geloofsgemeenschap zien wij Jezus als de basis is van ons geloof, omdat we geloven dat we Zijn redding nodig hebben om tot het doel te komen dat God met ieder van ons heeft.

De mens is een wonderbaar wezen. Hij kan de grootste kunstwerken maken, hij kan door zijn vernuft de meest fantastische uitvindingen doen. Hij kan zich roem vergaren en rijkdom. Toch komt het moment dat hij dit alles achter zal moeten laten en hem gevraagd zal worden wat hij tijdens zijn leven heeft nagestreefd. Dan zal blijken dat alles wat we in eigen kracht gepresenteerd is van geen enkele waarde is om toegelaten te worden in het eeuwige rijk van God, onze schepper.

God heeft de mens gemaakt uit liefde, met het doel om in een intieme relatie met Hem te leven. Door ongehoorzaamheid is er een breuk gekomen die scheiding heeft veroorzaakt: de heilige, smetteloze God kon zich niet meer verbinden met de gevallen mens. Op heel veel manieren kunnen we om ons heen zien wat de gevolgen zijn als de mens de wereld volgens eigen inzichten inricht... Het is Gods diepste verlangen om deze kloof te overbruggen en de relatie met de mens te herstellen. De mens is daartoe echter vanuit zijn eigen natuur niet in staat.

Als blijk van ultieme liefde heeft God Zijn zoon Jezus gestuurd, die in onze plaats geboet heeft voor alles wat uit onze menselijke (en dus zondige) natuur voortkomt. Hij ging daarbij tot het uiterste: Hij stierf onder vreselijke pijnen aan het kruis. God heeft dit offer geaccepteerd en Jezus weer opgewekt uit de dood. Elke mens die gelooft dat Jezus kruisdood ook voor hem/haar persoonlijk nodig was en aan God vergeving vraagt voor het feit dat hij zijn weg zonder Hem heeft willen gaan, ontvangt vergeving en wordt door Hem als Zijn kind aangenomen. Dan mogen we een nieuw leven beginnen, waarbij Hij zelf ons de weg wil wijzen door Zijn Woord, de Bijbel, en Zijn Heilige Geest, als onze Helper.

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  info@christengemeentejoshua.nl

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

21 september 2019

  • zaterdag 21 september 2019 - 1 Petrus 5:8-9
    Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. -- 1 Petrus 5:8-9