Waar zitten we

Er ligt tussen Dinkel en Regge een land
Ons schone en nijvere Twente
Het land van de arbeid het land der natuur
Het steeds onvolprezene Twente
Daar golft op de essen het goudgele graan
Doet 't snel vlietend beekje het molenrad gaan
Daar ligt er de heide in 't paarsrode kleed
Dat is ons zo dierbare Twente (bis)

Zo luidt het eerste couplet van het Twents volkslied.
Een weelderige tekst die een prachtige streek in Overijssel beschrijft. Het dorp Haaksbergen, koestert zich in de heerlijke nabijheid van een aantal fraaie Twentse natuurgebieden, waaronder het Buurserzand, het Haaksbergerveen, het Witte Veen en het Lankheterbos.
Noaberschap staat hoog in het Twentse vaandel geschreven, nabuurschap. Een goede buur zijn. Oog hebben voor je naaste. Dat is ook het streven van Christengemeente Joshua; omzien naar de medemens. Mensen ter zijde staan met raad en daad. Bijvoorbeeld door praktische hulp te bieden. Of door bijstand te verlenen aan mensen die geestelijk in nood zijn geraakt.

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  info@christengemeentejoshua.nl

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

21 september 2019

  • zaterdag 21 september 2019 - 1 Petrus 5:8-9
    Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. -- 1 Petrus 5:8-9