Preken

In deze rubriek vindt je de liturgie en livestream van de komende zondag. Verder de samenvatting en geluidsopnames van preken die de afgelopen zondagen zijn gehouden in onze gemeente. Ook kun je de diensten nog nakijken via de links naar de livestreams.

Zondag 29 augustus ging Margo voor. Het was de dag van het afscheid nemen van het oudstenteam en de inzegening van een nieuw leiderschapsteam. Zij hield een korte preek met als thema: van bontjas naar kampvuur. En ze riep op om met z’n allen een fikkie te gaan steken! Waarom? Beluister hier het antwoord in haar preek. Deze powerpointpresentatie had ze erbij.

Of kijk de hele dienst via de livestream Link voor livestream

Liturgie
Welkom en mededelingen
Gebed
Opwekking 661: Maak groot onze God
Opwekking 796: De Leeuw en het Lam
Afscheid van de kinderdienst
Kinderlied: Opwekking Kids 100 : Sta eens even op
Gebed voor de kinderen
Opwekking 576: Als wij samen U aanbidden
Opwekking 451: Ik hef mijn ogen op
Bidden
Preek Margo: van bontjas naar kampvuur
Opwekking 575: Jezus alleen
Inzegening oudsten
Zegenlied zingen; opwekking 189: Zegen hen Heer
Dankgebed
Slotlied
Opwekking 404: Laat de vlam weer branden
Zegen

Vanaf vandaag begint een nieuw seizoen met en dus nieuwe afleveringen van de Henkieshow. Speciaal voor de jongere kinderen en hun ouders. Deze zondag gaat het over Petrus geneest de verlamde man bij de tempel.

Afdrukken

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  info@christengemeentejoshua.nl

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

25 september 2021

  • zaterdag 25 september 2021 - Johannes 1:14
    Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. -- Johannes 1:14