Preken

In deze rubriek vindt je de liturgie en livestream van de komende zondag. Verder de samenvatting en geluidsopnames van preken die de afgelopen zondagen zijn gehouden in onze gemeente. Ook kun je de diensten nog nakijken via de links naar de livestreams.

Zondag 22 augustus ging Elzo voor. Het thema van zijn preek was: “strijd en overwinning”. Wij willen helemaal geen strijd. We hebben liever een rustig en comfortabel leventje. Maar de bijbel maakt ons duidelijk dat we als christenen nou eenmaal bij een strijd zijn betrokken. Niet een strijd tegen mensen maar een strijd tegen kwade machten die zetelen in de hemelsferen en de lucht. Elzo nam ons met een aantal bijbelteksten uit Efeziërs, Daniël, Job en Jesaja (zie de powerpointpresentatie) mee op de ontdekkingsreis die hij maakte. Hij kwam daarbij tot verrassend nieuwe inzichten die hij graag met ons deelde.

Die strijd is geen ver-van-mijn-bed-show maar raakt ons op enig moment allemaal. Want hoe vaak speelt die zich niet af in onze gedachten. Maar daarvoor krijgen we verdedigingsmiddelen aangereikt. Gelukkig maar. Beluister hier de preek of bekijk de hele dienst. Tijdens deze dienst waren er opmerkelijke gebeden en zongen Elzo en Elena samen een tweetal liederen live. Volg de hele dienst via de Link voor livestream. Elzo heeft de volgende liturgie bij zijn preek samengesteld:

Liturgie
Welkom en mededelingen
Gebed
Opwekking 476: O, wat een machtige God
Opwekking 569: Over al wat leeft
Kindermoment, lied 12: Ik draag de wapenrusting
Gebed voor de kinderen, eigen dienst
Opwekking 623: Laat het huis gevuld zijn
Opwekking 402: Vader, Zoon en Geest, Ik prijs U
Gebeden
Opwekking 505: Vader van de schepping
Preek: Strijd & Overwinning
Opwekking 648: U roept ons Vader
Zegen
Collecte bij de uitgang en slotlied opwekking 759: Mijn God, wat is uw trouw toch groot

Tijdens de zomervakantie zijn er geen Henkieshows. Zondag 29 augustus begint een nieuw seizoen met nieuwe afleveringen. Tot die tijd kun je op deze pagina van de Henkieshow kiezen welke aflevering je nog een keer wilt zien.

Afdrukken

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  info@christengemeentejoshua.nl

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

25 september 2021

  • zaterdag 25 september 2021 - Johannes 1:14
    Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. -- Johannes 1:14