Preken

In deze rubriek vindt je de liturgie en livestream van de komende zondag. Verder de samenvatting en geluidsopnames van preken die de afgelopen zondagen zijn gehouden in onze gemeente. Ook kun je de diensten nog nakijken via de links naar de livestreams.

Zondag 28 februari ging Elzo voor. Hij had als thema: Wat U wilt moet gebeuren. Hij deed dat aan de hand van de roeping van Mozes, zoals die beschreven staat in Exodus. Hij las daarvoor Exodus 3: 1-14 en 4: 1-17. (Zie PDF met teksten.). God spreekt tot Mozes. Hij stelt zich voor. Mozes heeft vijf redenen om niet te doen wat God van hem vraagt.

1. Wie ben ik? Moet ik naar de Farao gaan? Kijk niet naar je zelf maar naar wat God van je wil.
2. Wat moet ik zeggen als ze vragen wie mij gezonden heeft? God is erbij als je doet wat de Heer van je verlangt. Het ligt al in zijn Naam besloten: “Ik zal er zijn.”
3. Wat zullen de mensen zeggen? Ze geloven me vast niet. God laat Mozes wonderen doen. Hoeveel wonderen moet een mens krijgen om daarvan doordrongen te worden? Hij vertelt een boeiend verhaal over de onststaansgeschiedenis van het lied “It is well with my soul.”
4. Ik kan het niet, ik ben niet geschikt, ik weet nooit wat ik zeggen moet. Maar God zegt dat Hij de woorden in Mozes mond zal leggen.
5. Stuur iemand anders, wie U ook maar wil, maar mij niet. Ik wil niet. Toen werd God boos. Ga, je broer Aäron is al onderweg. Hij zal blij zijn je weer te zien. Hij zal het woord voeren en jij zult hem vertellen wat hij zeggen moet.
Elzo vertelt hoe hij heeft mogen ervaren dat hij geroepen werd door God voor de taak in zijn huidige functie binnen het Leger des Heils. Hij geeft tips om een staf/stuk hout als van Mozes te hebben.

God houdt rekening met onze sterke en vooral ook zwakke kanten.
We leven in de veertig-dagen-tijd. Ook Jezus een stuk hout dat Hij meenam. Het kruishout. Jezus vroeg zijn Vader of het lijden aan Hem voorbij mocht gaan. Maar Hij zei niet dat Hij niet wilde. Nee, niet mijn wil maar Uw wil geschiedde. De vraag is wat God tegen jou zegt. Wat doe je ermee? Wil je gehoorzaam zijn aan de stem van God? Geen relatie is vrijblijvend. Ook de relatie met Jezus niet. Je moet niet alleen geloven maar ook getuigen. Vertrouw op Hem. Hij vult aan.
Benieuwd naar de ontstaansgeschiedenis van het lied “It is well with my soul?”, de tips om een soort staf als van Mozes te hebben of de hele boeiende preek? Klik hier om de hele preek te beluisteren of bekijk de livestream om de hele dienst te zien.

Liturgie
Opening & Mededelingen
Opwekking 709 De hemel vertelt
Opwekking 832 Jezus Overwinnaar
Het kinderlied Mozes ging de berg op
Opwekking 360 Dit is heil’ge grond (inleiding gebed)
Opwekking 790 God is mijn Herder
Joh. de Heer 836: Op die heuvel daarginds
Preek Elzo: Wat U wilt moet gebeuren
Lied (Stef Bos) Deut. 32: Het lied van Mozes
Dankgebed en zegenbede
Slotlied Opwekking 801: Het leven in mij.

Deze dienst kun je later nog bekijken via de opgenomen livestream.Link voor livestream
Voor de kinderen en hun ouders een link naar De Henkie Show. Deze zondag is het thema: Jezus vermenigvuldigt vijf broden en twee vissen.
Tieners kunnen ook kijken naar de beam diensten van de eo: eo beam

Afdrukken

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  info@christengemeentejoshua.nl

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

24 juli 2021

  • zaterdag 24 juli 2021 - Jakobus 5:16-18
    Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drie-en-een-half jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort. -- Jakobus 5:16-18