Zondag 21 februariging Bert Middelwijk voor. Hij ging in op de menswording van Jezus en wat dat voor ons betekent. Hij nam als uitgangspunt wat er in Hebreeën 2 staat, de verzen 17- 18. 17Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. 18Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. Jezus is mens geworden. Wat betekent dat voor ons?

Dat Jezus Hogepriester is geworden weten we wel. Hij heeft zijn eigen bloed gegeven als offer, volmaakt en voldoende om alle zonden uit te wissen in alle eeuwigheid. Maar Hij is ook mens geworden zodat Hij ons begrijpt. Hij heeft meegemaakt wat wij ook meemaken. Pijn, blijdschap, verzoeking, moeheid … Hij heeft genoten van de vogels en van de lelies. Wat dat betreft staat Hij naast ons. Niets menselijks is Hem vreemd. Hoe zien mensen Jezus nu? Door ons, de christenen. Wij worden ook priesters genoemd en zijn bedoeld om dat voor anderen te zijn. Hoe we dat moeten doen? Dat is de vraag en Bert geeft daar een duidelijk antwoord op. Luister hier naar zijn preek "Jezus is mens."

Liturgie
Welkom en mededelingen.
Opwekking 420: Geen andere naam, dan de naam van Jezus
Opwekking 174: Juicht want Jezus is Heer
Kinderlied: Opwekking Kids 264: Wij zijn hier bij elkaar
Bidden voor de kinderen
Opwekking 816: Hoogste God
Opwekking 697: Al wat ik ben, leg ik in uw hand
Gebed
Opwekking 753: Nu ik bij U kom in Uw heiligdom
Preek Bert Middelwijk: "Jezus is mens."
Opwekking 694: Ik bouw op Jezus, anders niet
Gebed en zegen
Collecte (goed doel) Open Doors
Opwekking 563: I have a light

Deze dienst kun je nog bekijken via de link van de livestream. Link voor livestream

Voor de kinderen en hun ouders een link naar De Henkie Show. Deze zondag is het thema: Jezus wandelt op het water.
Tieners kunnen ook kijken naar de beam diensten van de eo: eo beam

Afdrukken