Preken

In deze rubriek vindt je de liturgie en livestream van de komende zondag. Verder de samenvatting en geluidsopnames van preken die de afgelopen zondagen zijn gehouden in onze gemeente. Ook kun je de diensten nog nakijken via de links naar de livestreams.

Zondag 7 februari ging Ruben voor. Hij had het over het doel van je leven en het plan van God voor ons leven. Zijn dat twee dezelfde dingen? Ruben’s ouders zijn de hele wereld over geweest maar vestigden zich uiteindelijk weer in Nederland. Ruben vroeg toen eens aan zijn ouders wat Gods plan/doel met hun leven was. Na enig nadenken zei zijn moeder toen:

het geloof aan jullie (kinderen) doorgeven. En zijn vader beaamde dat. Was dat het nou? Als wij het in onze westerse cultuur hebben over een doel, denken we al gauw aan meetbaar resultaat. En zo denkend zijn wij christenen die grosso modo ons doel hebben “gemist”. We zijn geen grote evangelisten of weldoeners. Daarom is het goed om je af te vragen wat er eigenlijk van je gevraagd wordt door Hem. En dat is wat Jezus bij de roeping van zijn discipelen zei: Ik zal jullie vissers van mensen maken. En Hij gaf die opdracht nog eens, voordat Hij naar de hemel ging. Dat lezen we in Matteüs 28: 19-20a: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Het eerste deel komt overeen met het vissen van mensen. Het tweede deel betekent levensheiliging / christusgelijkvormigheid. Het lijken op Jezus dus. Wat is dat precies en hoe doe je dat? Ruben vat het als volgt samen: je moet jezelf worden onder leiding van de Heer. Doe alles wat Ik je geleerd heb. Het is de weg waarlangs we kunnen getuigen. En het tweede wat Jezus ermee beoogd is bescherming van jezelf. Dus twee doelen: redding van anderen (vissers van mensen) en bescherming van jezelf (door dicht bij het Woord van God te blijven). Ruben geeft hierna verschillende voorbeelden aan de hand van teksten uit de bijbel. Beluister de preek deel 1 of beluister de voorbeelden die hij noemt in de preek in deel 2 of kijk op dit pdf-bestand.

Margo had de zangleiding en heeft de volgende liturgie samengesteld:
Liturgie
Welkom en mededelingen
Gebed
Opwekking 683: Heer u bent mijn God
Opwekking 685: Met ons lied Heer
Kinderlied, Opwekking 32: Dit is de dag
Bidden voor de kinderen
Opwekking 669: Heer van de eeuwigheid
Opwekking 811: Was mij witter dan sneeuw
Opwekking 688: Genade zo groot
Bidden
Opwekking 697: Al wat ik ben
Preek Ruben: het doel van je leven en het plan van God voor ons leven deel 1 en deel 2 Teksten in dit pdf-bestand.
Opwekking 670: Op hem rust mijn geloof
Dankgebed
Zegen door het zingen van Opwekking 746: De God van de vrede

Deze dienst kun je nog nakijken met behulp van de livestream. Link voor livestream

Voor de kinderen en hun ouders een link naar De Henkie Show. Deze zondag is het thema: Jezus en de verlamde man door het dak.
Tieners kunnen ook kijken naar de beam diensten van de eo: eo beam

Afdrukken

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  info@christengemeentejoshua.nl

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

12 april 2021

  • maandag 12 april 2021 - Matteus 7:13-14
    Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. -- Matteus 7:13-14