Preken

In deze rubriek vindt je de liturgie en livestream van de komende zondag. Verder de samenvatting en geluidsopnames van preken die de afgelopen zondagen zijn gehouden in onze gemeente. Ook kun je de diensten nog nakijken via de links naar de livestreams.

Zondag 31 januari sprak Hans Somhorst. Het thema van zijn preek was: Onderweg met Jezus. Hans vertelde dat dit een begin is van een serie preken over de evangeliën. En dan in het bijzonder over het eerste hoofdstuk daarvan. En dan weer vooral over de eerste verzen van dat hoofdstuk. Hij vergeleek deze serie met een aantal wandelingen. En elk evangelie is te typeren als een bepaald soort wandeling.

Johannes zou je een museumwandeling kunnen noemen. Je gaat een paar prachtige kunstwerken bekijken op deze wandeling. Mattheüs neemt je mee het bos in. Een uitgezette boswandeling met infobordjes op de plekken waar iets bijzonders is te zien. Lucas zorgt een lange afstandswandeling. Zijn evangelie is het meest uitgebreid en je kunt nog meer wandelen als je ook Handelingen leest, een uitbreiding van zijn evangelie. Markus neemt je mee in een sprint. Een korte wandeling waar van alles gebeurt. Dynamisch door het woord “terstond, direct of meteen” die Markus regelmatig gebruikt. Vandaag neemt Hans ons mee naar dit evangelie; het evangelie van Markus. Markus begint met een statement: het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Zijn conclusie is: aangekondigd door de profeten, bevestigd door God en erkend door satan. Als je wilt weten waarop dat is gebaseerd, beluister of bekijk dan de preek. De mooie bijbehorende powerpointpresentatie vind je hier.

Guido heeft de liturgie met aanbiddingsliederen, een gebed/gebedslied en een alternatieve collecte opgesteld. Het geluid bij de mededelingen viel weg, daarom kun je die nog nalezen.
Liturgie
Welkom en mededelingen
Gebed
Opwekking 777: Ik geef u alle eer
Opwekking 298: Hosanna
Kinderlied: Opwekking kids 41: Daarom zing ik dit lied
Gebed voor de kinderen
Opwekking 497: Ik wil leven door Uw Geest
Opwekking 389: Create in me a clean heart
Opwekking 398: Leid mij naar Uw heiligdom
Opwekking 333: Heer, U bent El Elohim
Voorbede door Guido; samen bidden met opwekking 436: Onze Vader
Opwekking 827: Zie onze God
Preek Hans Somhorst: Onderweg met Jezus . Bijbehorende powerpoint
Opwekking 461: Mijn Jezus, mijn redder
Collecte-alternatief
Dankgebed en Zegen
Slotlied: Opwekking 762: Heilig bent U, God

Deze dienst kun je later nog nakijjken via onze livestream. Link voor livestream 

Voor de kinderen en hun ouders een link naar De Henkie Show. Deze zondag is het thema: Jezus kalmeert de storm op het meer.
Tieners kunnen ook kijken naar de beam diensten van de eo: eo beam

Afdrukken

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  info@christengemeentejoshua.nl

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

12 april 2021

  • maandag 12 april 2021 - Matteus 7:13-14
    Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. -- Matteus 7:13-14