Preken

In deze rubriek vindt je de liturgie en livestream van de komende zondag. Verder de samenvatting en geluidsopnames van preken die de afgelopen zondagen zijn gehouden in onze gemeente. Ook kun je de diensten nog nakijken via de links naar de livestreams.

Zondag 17 januari sprak Dato Steenhuis over “Vluchten kan niet meer … of toch wel?” Op deze zondag was het de eerste keer dat we een dienst hielden zonder bezoekers. De dienst is opgenomen en via de livestream kon iedereen hem meebeleven. Het was ontzettend jammer dat we de dienst niet voor een volle zaal hebben kunnen houden. De preek was zo bemoedigend en uitdagend. Zo diepgaand en tegelijk van een wondere tederheid en eenvoud. Dato zei nog: ik hoop dat je het pakken kunt. Kun jij het pakken?

Beluister of bekijk de preek dan alsnog. Beide kan. En als je de link van de livestream gebruikt kun je ook nog genieten van de mooie liederen die Margo had uitgezocht en Elena als zangleidster aankondigde.
Dato begon met een lezing uit Exodus 20 en 21 en daarna las hij een deel uit Jozua 21.(Pdf met gebruikte teksten.) Het gaat daar over het altaar, een plek waar God bij de mensen kan wonen. En het gaat over een slaaf die na 6 jaar dienen vrij mag zijn maar er voor kiest om bij zijn vrouw te blijven en zijn heer te blijven dienen. Ook over mensen die onopzettelijk de dood van een ander hebben veroorzaakt. Dood door schuld. Daarvoor zijn in het land Kanaän zes vrijplaatsen aangewezen. Een weg waarheen je kunt gaan, waarheen je kunt vluchten als je iemands dood onopzettelijk op je geweten hebt. Maar het belangrijkste en mooiste zijn de lijnen die hij trekt vanuit deze schriftgedeelten naar het nieuwe testament en de huidige gemeente. Ja ook ónze gemeente. En naar íeder van ons. Om de verrassende uitleg over de schoonheid van Gods woord, Israëls heerlijke toekomst en oproep om een gemeente van priesters en levieten te zijn, moet je echt zijn preek gaan beluisteren of de hele dienst gaan bekijken!

Liturgie
Welkom
Mededelingen gebed
Opwekking 288: Hef je hoofd omhoog
Opwekking 553: Laat het feest zijn in de huizen
Kinderlied Zo is dat. Marcel en Lydia Zimmer
Bidden voor de kinderen
Opwekking 488: Door de kracht van uw liefde
Opwekking 475: Majesteit Koning in eeuwigheid
Gebed
Opwekking 687: Heer leer mij Uw weg
Preek Dato Steenhuis: vluchten kan niet meer ... of toch wel?.
Dankgebed en zegen
Opwekking 682: U de leeuw van Juda
Opwekking 454: Zegen aanbidding

Deze dienst kun je nog nakijken met behulp van de livestream. Link voor livestream

Voor de kinderen en hun ouders een link naar De Henkie Show. Deze zondag is het thema: De wonderbare visvangst.

Afdrukken

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  info@christengemeentejoshua.nl

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

25 september 2021

  • zaterdag 25 september 2021 - Johannes 1:14
    Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. -- Johannes 1:14