Nieuws van de oudsten uit het overleg van 15 en 22 juni 2020

Start van de diensten in het Harmoniegebouw

Op 15 juni hebben we overlegd wanneer we weer zouden beginnen met de diensten in het Harmoniegebouw. De enquête geeft ons een beeld waar de gemeenteleden behoefte aan hebben en of ze zullen komen als we opstarten. Dat beeld is trouwens nogal divers. Het loopt van “zo gauw mogelijk beginnen” tot “begin maar in september na de vakantieperiode”.

Lees meer

Uitnodiging

Zondag 5 juli kunnen we na een lange periode weer samenkomen in het Harmoniegebouw. Uiteraard houden we ons aan de veiligheidregels van het RIVM. We kijken met elkaar de digitale dienst. Dick gaat “live” voor en ook Guido heeft “live” de zangleiding. Er is ruimte voor gebed en we vieren het Heilig Avondmaal. Aansluitend is er koffie en thee. Komt u ook? Voorzover mogelijk gaan we vanaf deze datum elke zondag weer een dienst in het Harmoniegebouw houden maar ook digitaal zal die dienst te volgen zijn. Er is nog geen opppas of kindernevendienst.
Zie voor meer informatie het “Nieuws van de oudsten”. 

Informatie en nieuws van de oudsten

Enquête

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het invullen van de enquête. We hebben veel reacties gehad. Er was dus een hoge respons op de enquête (74%). Uit de antwoorden bleek ook veel waardering voor de mogelijkheid om ’s zondags een dienst te kunnen bekijken die op de app gezet is. Dat geeft toch verbinding. Waardering dus voor alle mensen die zich daarmee bezig hebben gehouden.

Lees meer

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  info@christengemeentejoshua.nl

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

12 april 2021

  • maandag 12 april 2021 - Matteus 7:13-14
    Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. -- Matteus 7:13-14