• Start
  • Nieuws
  • Gezellige Tweede Kerstdag met de ontmoetingsgroep

Gezellige Tweede Kerstdag met de ontmoetingsgroep

kerst 2018

Het vlees was gebraden, de bouillon voor de soep was getrokken en de salade stond koud. Koffie, thee, frisdrank, koekjes, zelfs een advocaatje stond op de plank in huize Elim (woonstede van de familie Masselink). Alles was in gereedheid gebracht voor een gezellig samenzijn met de ontmoetingsgroep en andere belangstellenden.

De uitnodiging had iets minder respons opgebracht dan gehoopt. Door ziekte of andere afspraken moest een aantal mensen helaas afzeggen. Maar degenen die er wel waren lieten het zich allemaal heerlijk aanleunen. Een speciaal welkom was er voor Bep Langhout.

Fijn met elkaar bijpraten, vertellen over leuke voorvallen, mooie herinneringen ophalen of sterke verhalen delen; gezelligheid kent geen tijd. En natuurlijk: samen een hapje eten zorgt voor een aangename verbroedering. Ik was van te voren een beetje bang dat er misschien iets teveel eten was ingeslagen. Al gauw bleek die vrees ongegrond en de schalen gingen bijna leeg terug naar de keuken. De zieke Wil kreeg nog een portie thuisbezorgd.

We vonden het weer heel fijn iets voor de ontmoetingsgroep te kunnen betekenen met Kerst. Daar geven we graag een vervolg aan.

Hartelijke groet, ook namens Marjan,

Karel

Afdrukken

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  info@christengemeentejoshua.nl

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

04 juni 2020

  • donderdag 04 juni 2020 - Filippenzen 4:8
    Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. -- Filippenzen 4:8