Rainbowkidsclub van 16 november

Op 16 november deden we mee met de landelijke Sirkelslagwedstrijd.
We begonnen in de kerk met uitleg over de avond en het zingen van het lied 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want het thema van de Sirkelslag is dit jaar 'Vertrouwen op God'.

Aan de hand van de vertelling van de geschiedenis van Mozes moeten er verschillende opdrachten worden uitgevoerd.

Het verhaal begint als Mozes nog maar net geboren is en hij door zijn moeder in de Nijl achtergelaten wordt. De kans dat hij het zou overleven is heel klein, maar God zorgt ervoor dat de dochter van de farao hem vindt en in haar paleis opvoedt.

De eerste opdracht is het maken van een mandje dat blijft drijven en een baby Mozes die erin gelegd wordt.
Mandje kleinMozes in wordingDrijvend mandje

De Israëlieten moeten keihard werken. Mozes ziet en en op een dag slaat hij een Egyptenaar dood die een Israëliet met de zweep slaat om hem harder te laten werken. Als dat dreigt uit te komen vlucht Mozes naar Midjan.

PiramideOnze tweede opdracht is het bouwen van een piramide van suikerklontjes.

Mozes wordt schaapherder in Midjan en staat op een dag bij een braamstruik die in brand staat, maar toch niet verbrandt. Dan hoort Mozes een stem. God zegt tegen hem dat hij terug moet gaan naar Egypte om Zijn volk uit Egypte te halen. Mozes durft niet, maar God zegt dat Hij bij Mozes zal zijn, ook bij spannende en moeilijke dingen. Daar moet Mozes op vertrouwen.

De derde opdracht, het oppakken van brandende gel, doen we niet, maar we doen het alternatieve spel wat ook met durf en vertrouwen te maken heeft.
Tien plagen
Mozes gaat terug naar Egypte en krijgt daar hulp van Aäron. Ondanks al hun verzoeken wil de farao het volk niet laten gaan, ook niet als er allerlei plagen het land treffen.


Onze vierde opdracht is een estafette waarbij uit een stapel kaartjes de tien plagen moeten worden gevonden en daarna moeten ze ook nog in de goede volgorde gelegd worden.

Na de tiende plaag werd de farao bang en stuurde hij de Israëlieten weg. Nadat de Israëlieten waren vertokken kreeg de farao spijt en probeerde hij ze nog terug te halen, maar God zorgde ervoor dat de Rietzee in tweeën splitste en zo kwamen de Israëlieten veilig aan de overkant en zongen ze daar hun overwinningslied.

Onze laatste opdracht is het maken van een overwinningslied en dat opvoeren inclusief een dans. Helaas kunnen we hiervan de filmpjes niet laten zien.

Aan het begin van de avond leek het niet te lukken voor het volk Israël, maar in deze hopeloze situatie stuurde God Mozes om Zijn volk te bevrijden. En Mozes vertrouwde op God. 

Aan het einde van de avond liet een van de leiders een aangepaste versie van de derde opdracht zien, met de waarschuwing dat vooral niet thuis zelf te doen.brandende gel
Onze teams zijn op een 30-ste en 33-ste plaats geëindigd van de meer dan 300 teams die deze avond ook mededen aan Sirkelslag Kids. Een heel knappe prestatie.


 

 

 

 

 

Afdrukken

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  info@christengemeentejoshua.nl

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

04 juni 2020

  • donderdag 04 juni 2020 - Filippenzen 4:8
    Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. -- Filippenzen 4:8