De BOAZ groep

Donderdag 3 september hebben we de eerste ontmoetingsochtend gehad. Omdat de ochtend meer is dan alleen elkaar ontmoeten zullen we het de Boaz groep noemen.
Bemoediging
Ontmoeting
Aandacht
Zorg voor elkaar
We komen elke eerste donderdag van de maand bij elkaar in het Harmoniegebouw. Om 10.00 uur staat de koffie klaar en het duurt tot ongeveer 11.30 uur. Iedereen die kan en wil komen is van harte welkom. Het maakt niet uit hoe oud je bent en of je wel of niet lid bent van de Joshua gemeente. We zien je graag op donderdag 1 oktober!

Henriëtte en Gerry.

Bijzondere collecte op 11 oktober

Zondag 4 oktober is het Israëlzondag. We zullen daar in de dienst aandacht aan besteden. Op zondag 11 oktober houden we een speciale collecte voor een bijzondere groep mensen in Israël: de Arabische christenen. Christenen voor Israël steunt verschillende Arabische gemeenten in Bethlehem en Nazareth. Ze helpen hen met hun kinder- en jeugdwerk, en steunen de arme gemeenteleden in basisbehoeften zoals voedselhulp. Meer info:  https://www.christenenvoorisrael.nl/projecten/first-baptist-church-in-bethlehem

Dopen

Voordat het coronavirus zich aandiende waren er een aantal mensen die zich wilden laten dopen. Zowel binnen onze eigen gemeente als vanuit een andere gemeente. We zijn nog lang niet van corona af. Toch lijkt het ons goed om te inventariseren of verschillende aspirant dopelingen nog steeds gedoopt willen worden. Jannie zal contact met hen opnemen. Als deze mensen nog steeds gedoopt willen worden, zullen we een doopgesprek met hen voeren en een gelegenheid zoeken om hen te dopen. Mocht er nog iemand zijn die ook gedoopt wil worden, laat het ons weten.

Medewerkers gevraagd

Kosters

Om de diensten goed te laten verlopen moeten er kosters zijn. Zij richten de zaal in met stoelen en tafels. Ze zorgen dat alles klaar staat als de bezoekers van de dienst binnenkomen. In deze coronatijd zijn ze extra belangrijk om te zorgen dat mensen zich aan de regels houden en alle spullen voor ontsmetting klaar staan. Dat er een lijst ligt om de namen op te schrijven enz. Zij zijn met de mensen van de techniek het eerste in het gebouw en ze gaan nadat iedereen weg is, het laatst weer naar huis. Vanaf oktober hebben we extra kosters nodig om te zorgen dat je niet meer dan één keer per vier weken aan de beurt bent om koster te zijn. Voel je er wat voor om je dienstbaar op te stellen als koster? Meld je dan bij één van de oudsten.

Medewerker website

Het redactieteam van de website kan wel wat versterking gebruiken. Voel jij er wat voor om te zorgen dat onze berichtgeving via de website en de nieuwsbrief goed en up-to-date is? En ben je goed in nederlandse taal? Vraag dan eens aan Dick wat dit werk zoal inhoudt. Past dit werk bij jou? Vind je het leuk? Dan is er voor jou een plek om het team te versterken.

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  info@christengemeentejoshua.nl

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

12 juni 2021

  • zaterdag 12 juni 2021 - Titus 2:11-13
    Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. -- Titus 2:11-13